TERMO IZOLACIONI KROVNI PANELI

Krovni paneli velikog formata napravljeni su za tradicionalne kose krovove kao i za ravne i armirano betonske krovove. Za kose krovove su dizajnirani tako da omoguće termo izolaciju bez termo prekida.

Proizvodimo dve vrste termo izolacionih krovnih ploča:

  • DPL – GLT ploče dimenzija 190 x 90 x 25 cm za postavljanje ispod krovnog pokrivača koji može biti trapezasta ploča, valoviti lim ili bitumenski premaz
  • DPL – ZIG ploče dimenzija 190 x 90 x 25 cm za postavljanje ispod klasičnih krovnih pokrivača.

Obe vrste ploča imaju ivice koje se međusobno „zabravljuju“. Ovim sistemom se spajaju susedni paneli čime dobijamo kompaktnu termo izolaciju krova. Time se eliminišu toplotni mostovi koji su neizbežni na spojevima između klasičnih polistirenskih panela koje danas srećemo u upotrebi pri izolaciji krova.

PREDNOSTI IZODOM TERMO IZOLACIONIH KROVNIH PANELA:

  • Idealno za Pasivne kuće
  • Toplotna izolacija bez nepoželjnih gubitaka toplote i bez termo mostova
  • Odlična zaštita kuće od vlage
  • Zahvaljujući lakoći i veličini, zagarantovana je brza i jednostavna ugradnja

UVEK SUV KROV

Obe vrste ploča imaju žlebove dubine 10 mm raspoređene na svakih 100 cm. Ovi žlebovi su dizajnirani za ispuštanje površinske kondenzacije i vode dospele iz bilo kakvih curenja koja bi se mogla javiti u krovu. Dizajn žlebova omogućava odvod vode sa krovova sa nagibom većim od 11o.

Ako je potrebno povećati debljinu toplotne izolacije krova, moguće je dodati standardne polistirenske ploče za popunjavanje prostora između greda. Debljina tako dobijene toplotne izolacije može da bude oko 40 do 42 cm.