Sistem zidova

IZODOM za sistem zidova nudi oko 100 elemenata koji vode računa o uštedi energije kod Vaših objekata. To su ravni spoljašnji i unutrašnji zidovi, nadprozornici, nadvratnici, razni uglovi, elementi venaca i drugi elementi.

Zahvaljujući osnovnim dimenzijama IZODOM elemenata, dužina 2m, visina 25 cm, za 20 minuta možete izgraditi komplet 1 m2 zida (IZODOM blok + armatura + beton) sa izvanrednom toplotnom izolacijom. Važan faktor IZODOM konstrukcije zida je da je naš element u isto vreme blok, oplata i termo izolacija i da beton za ceo sprat možete ugraditi odjednom. Armaturu za sprat ugradite u roku 3 – 4 dana (zavisno od iskustva radnika i složenosti objekta). Pumpani beton se ugradi za oko 3 sata. U tradicionalnoj gradnji samo za zidanje se utroši 2 – 2,5 sata/m2 zida ne računajući postavljanje izolacije. Iz navedenog se vidi da je poređenje apsolutno na strani gradnje u IZODOM sistemu. IZODOM elementima se može sagraditi bilo koji oblik i stil budućeg objekta. Zidni sistem IZODOM je, u pozitivnom smislu, sistem neuporediv sa drugim sistemima.

 

SVI DELOVI OBJEKTA POSEDUJU SERTIFIKAT O „APSOLUTNOM GARANTOVANJU GRADNJE OBJEKTA BEZ TERMO MOSTOVA“

IZODOM favorit je gradnja objekata bez termo mostova sa izolacijom od 30 cm. Dakle, gradnja Pasivne kuće.

Radi se o EPS ili NEOPOR (sa dodatkom grafita) izolaciji sa dozvoljenim pritiskom od 25 t/m2 što je za oko 3 puta više od klasičnog polistirena. 

Ovim sistemom se najčešće grade objekti u Nemačkoj, Francuskoj, Holandiji, Skandinaviji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde kvalitet izolacije i čvrstoća konstrukcije igraju glavnu ulogu. U tim zemljama su mnogo stroži standardi za energetske perfomanse objekata i tu je IZODOM GEF sistem nadmoćan nad konkurencijom.

Naglašavamo da je IZODOM tehnologija gradnje objekata u Srbiji stavljena na spisak GEF fondacije, što znači da investitori imaju subvenciju na materijal od 15 do 20 % kada grade našom tehnologijom.

KARAKTERISTIKE IZODOM ZIDOVA

  • Koeficijent prenosa toplote do Uo = 0,10 W/m2K
  • Apsolutno odsustvo termo mostova
  • IZODOM zidni elemenat podnosi pritisak od 25 t/m2, što je za oko 3 puta više od standardnog EPS-a.
  • U 1m2 zida idu samo 2 IZODOM elementa
  • Velika brzina gradnje, potrebno je 20 min/m2 gotovog zida
  • Elementi su veoma lagani, težina jednog elementa je od 2 do 4,5 kg
  • Debljina spoljašnjeg zida je samo od 25 do 45 cm
  • Ostvaruje se i do 5% uštede na korisnom stambenom prostoru u odnosu na klasičnu gradnju